Hrvatsko
Objavljeni rezultati razvojnega razpisa MIZŠ
sobota, 30. junij 2018
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo rezultate Javnega razpisa "Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)". Čestitamo vsem odobrenim projektom in partnerjem, ki jih bodo izvajali, za izvrstno opravljeno delo. Posebne čestitke in zahvale gredo partnerjem v 4 konzorcijih, kjer smo sodelovali. Po kratkem zasluženem oddihu pa se že veselimo skupnega dela tudi v izvedbeni fazi. Povezava na rezultate: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1585
Aktualno