Hrvatsko

Izdelava investicijske in poslovne dokumentacije

Investicijsko dokumentacijo (predinvesticijske zasnove, DIIPi, investicijski programi, študije izvedljivosti, analize stroškov in koristi, poslovni načrti) lahko pripravimo v skladu z zahtevanimi metodologijami razpisov ali pa zaradi drugih namenov. Največkrat se sicer izdeluje zaradi prijave na razpis. Vendar pa to ni njen edini namen. Dobra investicijska dokumentacija je tudi:

Pogosto pa sama investicijska dokumentacija ne zadošča. Potrebno je tudi postaviti strategijo podjetja, njegovo organiziranost, ga morebiti vključiti v javno-zasebno partnerstvo, definirati ali pa optimizirati poslovne procese, sčistiti porgram storitev in izdelkov,… Takrat vam v sodelovanju z vami pripravimo različno poslovno dokumentacijo, katere cilj je:

Nazaj