Hrvatsko

Ocenjevanje

Ocenjevanje na razpisih, evaluacije razpisnih vlog, razpisov, projektov, programov in strategij.

Glede na bogate izkušnje s pripravo projektov pogosto sodelujemo tudi na drugi strani, ko je potrebno projekte oceniti. Za različne naročnike, predvsem državne institucije, opravljamo:

Tako imamo izkušnje tudi z druge strani, kot ocenjevalci na razpisih. To dodaja dodatno dimenzijo h kvaliteti našega dela, saj smo seznanjeni tudi s postopki in metodami ocenjevanja. Zato lahko podjetjem že pred samo prijavo podamo dokaj natančno oceno njihovih možnosti.

Nazaj